SÍDLO FIRMY / Korešpondenčná adresa

Kamil Krupec - Výroba nábytku
Košťany n/Turcom 384
Košťany n/Turcom
038 41

 

PREVÁDZKA

bývalý areál ZŤS
ul. československej armády 3/10681
Martin
036 01

 
tel.: +421 911 553 678, +421 903 553 676
e-mail:
krupec@krupec.sk, krupec@stonline.sk